Více informací

Každoroční konference s mezinárodní účastí pořádaná pod záštitou Sueneé Universe, z.s. a jejím zpravodajským serverem.

3. konference Sueneé Universe se koná v sobotu, 14.11.2020 od 08:30 do 22:00 online. Během celodenního programu se představí celá řada přednášejících.

Hlavním posláním konference je diskutovat o otázkách možných společenských, politických, náboženských a historických důsledků v souvislosti s uvažovaným kontaktem s jinými civilizacemi z vesmíru. Zda existují důkazy o dřívějším nebo současném kontaktu a jaký to má vliv na naši společnost. Zda i sami lidé jsou či nejsou svým způsobem mimozemšťany na planetě Zemi. Jaký význam mohou mít pro rozvoj současné společnosti prehistorické stavby a artefakty. Jaké jsou možné příčiny zániku předešlých civilizací a co z toho lze usuzovat dnes. Jaké vhodné diplomatické postupy je třeba nastavit pro navázání komunikace. A mnoho dalších otázek…

Konference si klade za záměr vést diskusi věcně a otevřeně. Rádi přivítáme mezi námi zvídavé lidi z širší vědecké, akademické a mediální komunity.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •