Více informací

Každoroční konference s mezinárodní účastí pořádaná pod záštitou Sueneé Universe, z.s. a jejím zpravodajským serverem.

5. mezinárodní konference exopolitiky, historie a spirituality se koná v sobotu a v neděli 19. 11. – 20. 11. 2022 od 08:00 do 20:00 v Praze. Během dvoudenního programu se představí celá řada přednášejících.

Hlavním posláním konference je diskutovat o otázkách možných společenských, politických, náboženských a historických důsledků v souvislosti s uvažovaným kontaktem s jinými civilizacemi z vesmíru. Jaký můžeme očekávat vývoj exopolitické situace v souvislosti s oficiálními odhaleními a prvními veřejnými slyšeními v kongresu USA? Mainstreamový narativ mluví o potenciální bezpečnostní hrozbě. Na naší konferenci vystoupí hosté, kteří budou mluvit o osobních zkušenostech s přátelskými setkáními.