Prof. Jan Rak Česká republika

Jaderný fyzik (live)

Je jedním z mála ve svém oboru, který se zabývá souvislostmi mezi kvantovou fyzikou, vědomím a spiritualitou. ,,Nic, co se děje v našich životech, není náhoda,” tvrdí. ,,To, co prožíváme, je výsledkem procesu pozorování algoritmické mysli, která vytváří vjem reality podobně, jako to činí i umělá inteligence.”

Vystudoval MFF UK v Praze a v letech 1989-1992 pracoval v jednom ze tří největších vědeckých center světa – Spojeném ústavu jaderných výzkumů v Dubně u Moskvy.

V roce 1992 dostal nabídku z Max Plank Institutu v německém Heidelbergu, kde začal spolupracovat na experimentech v CERN (Evropská organizace pro jaderný výzkum v Ženevě).

Od roku 2000 se několik let podílel na výzkumech v USA, v Brookhaven National Laboratory v New Yorku a v Albuquerque v Novém Mexiku, na novém urychlovači RHIC a experimentu PHENIX .

V roce 2005 začal pracovat na univerzitě Jyväskylä ve Finsku jako Project Leader CERN experimentu ALICE na nejvetším urychlovači na světě. Ve Finsku pak získal titul profesor.

Je rovněž autorem a spoluautorem kolem 500 článků v renomovaných časopisech. Dlouhodobě se zabývá především teorií relativistického kvantového pole. Tyto své zkušenosti popsal v knize ,,High-pT Physics in the Heavy Ion Era”, kterou napsal se svým americkým kolegou M. Tannebaumem a která vyšla v roce 2013 v Cambridge University Press.

Zajímá se též o téma Energie nulového bodu (ZPE).