Jaroslav Doležel Česká republika

badatel, překladatel, historik

Vystudoval jsem archeologii, ale oboru se profesionálně nevěnuji. Zajímám se o něj dále, především o historii, archeologii a náboženství starověkého předního východu, především kultury Sumerů. Teorie o starověkých astronautech bylo právě to, co mě ke studiu archeologie přivedlo, a v současné době se věnuji bádání točícího se kolem těchto teorií. Výsledkem tohoto bádání je především série článků publikovaná na Sueneé Universe, kam rovněž přispívám množstvím překladů článků o starověkých civilizacích.

Prezentované téma:
Nebeské cesty ve starověké Mezopotámii. Téma, které budu prezentovat na konferenci seznámí posluchače s problematikou možných dokladů létání v sumerské literatuře 3. a první čtvrtiny 2. tisíciletí. Stěžejní část prezentace je věnovaná tzv. létajícím chrámům, tedy zmínkám o neobvyklých vlastnostech sídel vybraných sumerských bohů v mýtech a oslavných hymnech, které se nápadně podobají popisům viman z védské literatury. Další část je zaměřena na menší létající stroje a bohy sestupující na zem. Nebude opomenuto ani téma lidí, především králů a mudrců, stoupajících na nebesa. V neposlední řadě bude dán prostor pro dotazy diváků.