Monika Ta Ura Zítková Česká republika

moderátorka (live)

Zakladatelka Emočně transformačního tance Heart Rhythm Dance a spisovatelka spirituální poezie – Vesmírná korespondence.

Improvizačnímu tanci, tedy transformačním vzestupům se věnuji od dětských let. Vedu řadu seminářů a tanečních workshopů se zaměřením na duševní existenci. Moje poznání v oblasti existence planety Země a vesmírných zákonitostí mě přivedla na cestu jasného záměru: „Návrat ke kořenům”. Zde započala i má nová etapa cesty k zachování tradičního způsobu života – pozitivní mysl v učení těch, pro které jsme mladší bratři. Své získané poznatky a zkušenosti ráda předávám dál. Práce umělce v nezávislém umění ve mně vyvinula pochopení sebe sama v tomto světě. Od divadelního světa a různých variací mé životní cesty se snažím stát pevně nohama na zemi, avšak s lehkým duchem a nadhledem se vždy vybrat tou nejlepší možnou cestou. Ve své praxi hledám hranice mezi tělem a myslí.

Na konferenci vás budu společně se Sueneém provázet celým programem. Opět se velmi těším na zajímavé hosty.